Gyászjelentés idézetek

 

1.

“Árvaként lelkünkbe hatol az emlék
magára ölti a gyász köntösét
örökre szívünkbe zárjuk, kit nem rég
elvitt a kegyetlen gyilkos sötét.”
(Szabó Balázs)

2.

“Csendesen alszik, megpihent végleg
angyalok bölcsője ringatja már
nem jöhet vissza, hiába hívjuk
emléke szívünkben otthont talál…”
(Szabó Balázs)

3.

“Lecsukott szemmel még látom a lelkét
ki mellettem ül, és nékem mesél…
nem, maradt utánad, más csak az emlék
Örökké szeretlek bárhol legyél!”
(Szabó Balázs)

4.

“Elment egy lélek ma ismét a Földről
kit szívünk többé el sosem feled
csendesen figyelsz ránk már odaföntről…
legyen helyettünk: Isten Veled!”
(Szabó Balázs)

5.

“Kit szeretünk miért hagy itt?
Istenem Miért megy el?
Hisz ő is csak Tebenned hitt
Mondd akkor mért’ vitted el? “
(Szabó Balázs)

6.

“Emlékszel mit mondtam? bárhova is megyek
nem hagylak el sohasem…
töröld meg a szemed, súgok valamit neked:
Szeretlek a síron túl is kedvesem!”
(Szabó Balázs)

7.

“Fekszem egy álomszép réten
s körülöttem táncolnak az angyalok…
szaladnék feléd, sietnék
hozzád,… de sajnos már nem tudok.

Ha majd leszáll az éj válassz
magadnak egy szépen fénylő csillagot…
az a fénypont vigyáz majd rád..
ha hiszed azt, hogy ott vagyok….
(Szabó Balázs)

8.

“Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál,
örökre lecsuktad csillag szemed
vigyázunk az álmodra… Te csak aludjál!
Kedves szerettünk Isten Veled!”
(Szabó Balázs)

9.

“Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.”
(Ady Endre)

10.

“Tied a csend a nyugalom,
Mienk a könny a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
De a sors életünkben,
Mindent összetépett.”

11.

“Vihar végezte be életedet,
az Ég fogadja be lényedet,
és az anyaföld tört testedet!
Kis madárkánk! Isten Veled!”
(Halász István)

12.

“A csillagok ragyogása
volt két szemében,
Nap tündöklésénél
szebb volt mosolya!
Elindult egy lélek,
Tovább szállt,
Távolra tőlünk, mely
nagyon fáj!”

13.

“De most könnyet se ejts,
nem érdemes. De ha jó fajta bort
töltenél, locsolj egy
kortyot a földre, komám, s abból
tudom majd, hogy szerettél.”

14.

“Bocsánat, ha most könnyes szemmel
szemléled ezt, Így az idő távlatából,
már minden másképp fest,
Egyszerű ember voltam, egyszerű
szavakkal, Tele félelemmel, ja,
hatalmas falakkal!”

15.

“Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
(Victor Hugo)

16.

“Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani.”
(Váci Mihály)

17.

“Mondta nekik Jézus:
Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki csak él és hisz énbennem,
soha meg nem hal.”
(János 11:25-26.)

18.

“Mert én tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll.”

19.

“Míg éltél szerettelek,
míg élek nem feledlek!”

20.

“Igaz, hogy most ti, engem temettek.
Én azért most is, itt vagyok veletek!
Lélekben, egy másik dimenzióban.
Januárban, esőben, hóban, fagyban.
Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek.
Higgyétek el, nekem sem könnyebb!
Nem láthatom csillogó szemetek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint beteg ágyamnál, mikor még,
Foghattuk egymás kezét. – Nehéz.
Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége.”
(Kardos Győző)

21.

“…ha az emberek szemében szenvedtek is, a
reményük tele volt halhatatlansággal.”
(Bölcs 3,4)

22.

“Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)

23.

“A fejem zúgott, s hideg veríték lepte el a hátamat, mert a halálra gondoltam. Rettenetesen egyedül voltam.”
(Wass Albert)

24.

“Oly csúnya a halál… és az a rettenetes hogy a többi ember élve marad.”
(Mikszáth Kálmán)

25.

“A jelest bár jeltelen porokban
Felejtés éje el nem rejtheti,
Mint földbeásott kincs magasra lobban.
Ránk tündökölnek lelke lángjai.”

26.

“A lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.”
(Seneca)

27.

“Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál,
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”
(Korai Béla)

28.

“Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

29.

“Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”
(Kosztolányi Dezső)

30.

“Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.”
(Petőfi Sándor)

31.

“Köd előttem, köd mögöttem,
Isten tudja, honnan jöttem.
Szél hozott, szél visz el,
minek kérdjem: mért visz el?”
(Szabó Lőrinc)

32.

“Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek. “
(Kosztolányi Dezső)

Gyászjelentés szövegek

 

1.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy
szeretett Édesapánk, Nagypapánk
Tóth László
2020. január 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
2020. január 21-én 12 órakor, a római katolikus egyház
szertartása szerint a Megyeri úti temetőben lesz.
(Budapest, IV. kerület Megyeri út 49.)
Hamvait akaratának megfelelően, szülei sírjába temetjük.
Emlékét kegyelettel megőrízzük!

2.
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal,akik szerették és ismerték, hogy
Varga Lajosné
türelemmel viselt hosszú betegség után életének 80. évében
hazatért megváltó Urához.
Szeretett halottunktól 2020. január 19-én 10 órakor
veszünk végső búcsút az egri temető ravatalozójában.
Emléke szívünkben él!

3.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség és nagymama
Kovács Zsuzsanna
2020. december 29-én életének 75. évében távozott közülünk.
Utolsó útjára az Óbudai temetőben kísérhetik el mindazok, akik
részt vesznek a 2021. január 10-én 12.30 órakor kezdődő temetésén.
Drága emléke szívünkben él!

4.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Magyar Géza
életének 70. évében, 2020. február 1-én elhunyt.
Hamvasztás után, folyó év február 10-én 14.30 órakor a
Farkasréti Temető ravatalozójából helyeztetjük örök nyugalomra.

5.
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel
tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Margit néni
egy téli hajnalon, 2021. január 10-én elhunyt.
Végső nyughelyére 2021. január 19-én 12 órakor helyezzük
szülővárosában, a kaposvári központi temetőben.

6.
Mélyen megrendeülve adjuk hírül, hogy
György András
2021. január 2-án, életének 68. évében elhunyt.
A Kecskeméti köztemető ravatalozójában
2021. január 13-án 11.30 órakor búcsúztatjuk a református egyház
szertartása szerint. Utolsó útjára akaratának megfelelően
csak szűk családi körben kísérjük.

7.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették
drága Férjemet, Édesapánkat és Nagypapánkat
Mihályfi Lajos nyugalmazott egyetemi tanárt, hogy 2021. február 1-én
hosszú betegség után örökre itthagyott minket.
Hamvait 2021. február 15-én 14 órakor helyezzük végső nyugalomra
az Óbudai temetőben.

8.
Utolsó üzenetként….

Drága Családom és Barátaim!
Szeretném veletek tudatni, hogy az elmúlás útjára léptem
2021. február 12-én…
Mivel fontos volt számomra, hogy utoljára még szólhassak
hozzátok, ezért én
Magyar Péter
életem 72. évében búcsúzom Tőletek.
Drága feleségemtől, gyermekeimtől, unokáimtól és kedves barátaimtól
2021. február 24-én 11 órakor a Református egyház
szertartása szerint veszek végső búcsút.
Kérlek gyere velem Te is utolsó útamra és kísérj el
végső nyughelyemre a Kerepesi temetőben.

Családom címe: Budapest, 1102 Lajos utca 135.

9.
Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk Önnel és családjával, hogy
Édesanyánk és Nagymamánk
Kovács Jánosné
hosszú szenvedés után végre nyugalomra talált.
Utolsó útjára 2021. március 1-én kísérjük a Farkasréti temetőben.
12 órától a ravatalozó előtt búcsúztatják családtagjai barátai és ismerősei.

10.
Elérkezett a búcsúzás ideje….
Drága Édesanyánk és Nagymamánk
Horváth Etelka
hosszú szenvedés után 2021. január 4-én végre megpihent.
Drága halottunkat 2021. január 12-én 12 órakor
kísérjük utolsó útjára a Kertvárosi temetőben.
Végakaratának megfelelően egy szál virággal búcsúztassuk.

Gyermekei és Unokái

11.
Drága Családom és Barátaim!

Ezúton szeretnék még egyszer, utoljára
Hozzátok szólni.

Elérkezett a búcsúzás ideje…
2021. január 20-án örökre lehunytam
szemem egy igazi megnyugvással
szívemben és fáradt testemben.
Kérlek Benneteket, hogy úgy őrízzetek
meg engem a szívetekben, ahogy
ezen a fotón tekintek Rátok.
A Köztemetőben 2021. január 30-án
10 órakor tartandó szertartáson
egy szál virággal búcsúzzatok….

Szabó Kornél
(1935-2021)

12.
Marika néni, akit mindenki csak így ismert és szeretett,
2020. február 9-én csendben elaludt.
Hamvasztás utáni temetése 2020. február 19-én 11 órakor lesz
a Bajai temetőben, ahol a Katolikus szertartás szerint búcsúztatjuk.
Sosem feledjük mosolygós tekintetét, kedves szavait…

Gyászolják mind azok, akik szerették